Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN NAGELSTUDIO ARTISTIC NAILS

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nagelstudio Artistic Nails verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Nagelstudio Artistic Nails, of om een andere reden persoonsgegevens aan nagelstudio Artistic Nails verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Nagelstudio Artistic Nails, Assendorperdijk 134E te Zwolle.  KvK nummer is opvraagbaar.
De salon is bereikbaar via email (artisticnails@kpnmail.nl) of telefoon (06-30318000)

2. Welke gegevens verwerkt Nagelstudio Artistic Nails en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s

2.2 Nagelstudio Artistic Nails verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van facturen bij niet nakomen van afspraken zoals deze worden vermeld in de Algemene Voorwaarden van Nagelstudio Artistic Nails
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt bij aanvang van de behandeling en in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid en/of nagels worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

3. Bewaartermijnen
Nagelstudio Artistic Nails verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal 3 maanden na uw laatste bezoek aan de nagelstudio of tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Nagelstudio Artistic Nails passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Nagelstudio Artistic Nails kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Nagelstudio Artistic Nails zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Nagelstudio Artistic Nails] je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Nagelstudio Artistic Nails via email of telefonisch.

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.